PharmData s.r.o.

Servis

Hledání

Uživatelská nabídka

Ceník číselníků pro lékárny

Datum konání:
Sekce: Ceníky
Vloženo: 30.7.2008
Upraveno: 5.8.2008

Cena služby je stanovena za předplatné min. na 1 rok pro jednu výdejnu (prodejnu).
Platby se provádí při uzavření smlouvy (1.platba) a vždy do 10.dne smluvního období.
Uvedené ceny jsou limitní i pro poskytování číselníku PDK prostřednictvím SW firem, což je od roku 2002 jediná technicky efektivní forma jeho pravidelného UpDate. 

Číselník PDK (jednotný číselník výrobků, obchodovaných na farmaceutickém trhu v ČR)

doporučená cena: max. 990.- Kč za čtvrtletí (platba 4 x ročně) od 1.1.2007 

Způsob předávání dat

zejména pomocí přístupu lékárníka na WWW stránku příslušné SW firmy, poskytovatele Vašeho lékárenského SW 

Ceny jsou platné do odvolání, min. však do konce roku 2008. 

Ceny za číselník PDK pro lékárny byly beze změny celých 10 let, což je v ČR i EU naprostý unikát.
A to za průběžného zvyšování kvality a rozsahu číselníku.

Od roku 1998 do roku 2008 se změnily zejména tyto hodnoty:

  • počet údajů o výrobcích z 25 na více než 160
  • počet aktivních výrobků z 22 tisíc na více než 65 tisíc
  • podíl čárových kódů EAN (měřeno obratem v Kč) z 30 na více než 90%
  • PDK využívají nyní 4 největší distribuční firmy: Alliance Unichem, GEHE, Pharmos a Phoenix s celkovým finančním podílem cca 95% trhu ČR

Vzhledem k postupné inflaci základních vstupů (mzdy, energie, služby) a k extrémnímu nárůstu pracnosti bylo nezbytné upravit limitní cenu za číselník PDK. Toto navýšení však představuje pouze cca 2,5% meziročně, což je méně než inflace za celé předchozí období. Nová cena je limitní koncová, zprostředkovatelé však mají možnost ji plně nevyužít, zejména u menších lékáren.

 

Data číselníku ze dne: 25.6.2024
© PharmData, s.r.o.