PharmData s.r.o.

Servis

Hledání

Uživatelská nabídka

Ceník služeb společnosti PharmData za registraci přípravků (OTC) a průběžnou údržbu dat

Datum konání:
Sekce: Ceníky
Vloženo: 29.7.2008
Upraveno: 8.6.2023

Společná ustanovení

Tento ceník se týká registrace specifikovaného sortimentu ve struktuře číselníku PDK. Ceník je platný do odvolání pro všechny výrobce a dodavatele (dále Registrátor) uvedených výrobků.

Úhrada registračních (tj. jednorázových vstupních) poplatků se týká uvedených přípravků, nově zaváděných do číselníku PDK.

Úhrada ročních poplatků za údržbu dat (tj. průběžné modifikace) se týká všech „aktivních“ přípravků, registrovaných v číselníku PDK.

Jakmile je přípravek deaktivován (ať už na základě požadavku registrátora, nebo při vyřazení ze seznamu SÚKL) je tato změna předána i distributorům, takže další obchodování s výrobkem je znemožněno. Proto je doporučeno registrátorům, aby pravidelně kontrolovali svůj sortiment a pečlivě označovali výrobky k vyřazení.

 

Standardní registrace vstupní

Registrační poplatek (základní sazba) za jednu novou položku je účtována ve výši 1 600 Kč pro sortiment HVLP a jiné registrované léčivé přípravky. Dále i pro ostatní sortiment, kdy nebude, nebo z objektivních důvodů nemůže být registrátorem poskytnut vzorek produktu k fyzické validaci.

Zvýhodněný registrační poplatek 1 200 Kč bude účtován u ostatního sortimentu (mimo HVLP a jiné registrované léčivé přípravky) v případech, kdy bude registrátorem poskytnut vzorek produktu k fyzické validaci.

Tento ceník platí pouze pro výrobky, registrované v části číselníku, který je distribuován všem druhům zákazníků, zejména do veřejných lékáren. Ceník neplatí pro hromadné elektronické registrace výrobků typu ZP do té části číselníku, která je distribuována výhradně do nemocnic a poliklinik. Ceník registrace výrobků typu ZP pro nemocnice zašleme na vyžádání. 

Za tento poplatek PharmData zajistí:

 • úplné zavedení přípravku do jednotného číselníku PDK, verifikaci dat ve spolupráci s výrobcem
 • poskytnutí dat tohoto přípravku všem distribučním firmám, členům AVELu do 10 pracovních dní na webových stránkách po schválení všech podkladových údajů, validaci poskytnutého vzorku a zaplacení poplatku Registrátorem
   

Expresní registrace vstupní - VIP (mimo pořadí, registrace „na počkání”)

Základní cena za jednu novou položku je 5 000 Kč. 

Za tento poplatek PharmData zajistí:

 • úplné zavedení přípravku do jednotného číselníku PDK, následnou validaci výrobku ve spolupráci s výrobcem, ev. distribucí
 • poskytnutí dat tohoto přípravku všem distribučním firmám, členům AVELu do max. 24 hodin na webových stránkách po schválení údajů
 • uhrazení poplatku před aktivací výrobku není u VIP registrace povinné
 • zařazení přípravku na WWW do sekce NOVINKY na dobu tří měsíců
 • zařazení přípravku do Newsletteru a jeho rozeslání abonentům

 

Pravidelný poplatek za údržbu dat

Základní cena za jednu registrovanou položku je 120 Kč za celý kalendářní rok.

Při registraci v průběhu roku je fakturována pouze poměrná část poplatku zaokrouhlená na celý vyšší počet měsíců.

Tento údržbový poplatek je fakturován po celou dobu aktivní registrace výrobku. Vřele proto doporučujeme pravidelnou kontrolu rozsahu sortimentu.

Po ukončení aktivní registrace výrobku je tento stažen (deaktivován) z číselníku PDK a nelze dále používat údaje z PDK číselníku!

Za tento poplatek PharmData zajistí:
 • modifikace údajů o výrobku v číselníku PDK (POZOR: nadstandardní úpravy dle požadavků registrátora jsou placenou službou a ne vždy jsou přípustné)
 • on-line telefonní informační servis zákazníkům, viz: www.pharmdata.cz/otevreno.htm
 • evidenci a úschovu dokumentů oprávněnosti k výrobě a prodeji přípravku
 • formální kontrolu úplnosti údajů vzhledem k závazným rozhodnutím státních orgánů a změnám zákonných norem a navazující upozornění registrátorů na nutnou úpravu zejména textů, certifikátů a obrázků. Zákonná odpovědnost samozřejmě leží na registrátorovi.

Poznámky

Firma PharmData neručí za správnost dat poskytnutých Registrátorem, zejména: o sazbách DPH, o výživových, léčebných a zdravotních tvrzeních, o údajích na příbalových letácích a návodech k použití apod.

Další podrobnější informace lze získat na vyžádání

 

 

Základní ceník služeb firmy PharmData s.r.o., platný od 17. 4. 2019

 

Název služby – předmětu dodávkyCena za jednotkuCena za jednotku
Registrační poplatek – číselník PDK, sortiment HVLP 21 600 Kč62 €
Registrační poplatek – číselník PDK, ostatní sortiment 31 600 Kč62 €
Zvýhodněný registrační poplatek – číselník PDK (ostatní sortiment) 41 200 Kč46 €
 
Expresní registrační poplatek – číselník PDK 55 000 Kč200 €
Náhradní registrační poplatek 6500 Kč20 €
Udržovací roční poplatek za aktivní položku sortimentu120 Kč5 €
Základní registrace nové firmy (počáteční zavedení do adresáře)1 000 Kč40 €
Změna registrátora položky500 Kč20 €
Základní (výchozí) registrační poplatek – číselník ZP pro ZZzvláštní ceník na vyžádání 1
 
Poštovné a balné faktury v papírové formě 750 Kč3 €
Poštovné a balné vzorku 8150 Kč8 €

 

Poznámka: Ceny jsou uvedeny bez DPH. Všechny položky ceníku spadají do základní sazby DPH. Uvedené ceny jsou platné při uplatnění standardní čtrnáctidenní splatnosti vystavených daňových dokladů (faktur). Stranami mimořádně dohodnutá delší doba splatnosti je zohledněna zvýšením celkové ceny poskytovaných služeb o 5 % při splatnosti 30 dnů a o dalších 10 % za každých započatých 30 dnů, nejdéle však do celkových 90 dnů prodloužené splatnosti.

 1. Ceník (vzorovou smlouvu) Vám zašleme na vyžádání
 2. HVLP = výrobky typu HVLP a jiné registrované léčivé přípravky
 3. Ostatní sortiment = výrobky, neuvedené ve skupině HVLP
 4. Zvýhodněný registrační poplatek bude pouze u skupiny „ostatní sortiment“ poskytnut při zaslání vzorku k validaci do sídla firmy PharmData
 5. Jde o mimořádný postup. Prakticky do 24 hodin je registrace hotova, samozřejmě pouze v pracovních dnech Po-ČT
 6. Poplatek za přidání GTIN, za zvýšené náklady na validaci nebo za reaktivaci položky.
 7. Cena za poštovné v ČR se liší od ceny za poštovné do zahraničí.
  Standardně budou faktury beze změny ceny rozesílány elektronicky
 8. Uvedená cena je za poštovné v ČR. Ceny za poštovné do zahraničí se odvíjí od ceníku dopravce.

Data číselníku ze dne: 24.5.2024
© PharmData, s.r.o.