PharmData s.r.o.

Servis

Hledání

Uživatelská nabídka

Význam PDK

Datum konání:
Vloženo: 9.7.2008
Upraveno: 8.8.2008

 Význam používání číselníku PDK

Asociace velko-distributorů léčiv (AVEL) založila před několika lety společnou dceřinou firmu PharmData s.r.o., která dostala do vínku hlavní, avšak velmi náročný úkol - vypracovat koncepci jednotného systému číslování (kódování) přípravků obchodovaných v síti lékáren a jeho průběžné spravování.

Celý návrh koncepce byl postupně modifikován, jeho současná forma je označována názvem PDK – „PharmData kód“ .Řada z vás se již s tímto názvem setkala a někteří jej mají dokonce nainstalovaný ve svých počítačích. Přesto však stále vzniká mnoho nejasností, dotazů a mylných informací, někdy i tendenčních a zavádějících. Ve většině případů se však jedná o nedostatečnou informovanost. Ukazuje se, že odborná veřejnost potřebuje o uvedeném systému více informací, které jí přiblíží i široké možnosti jeho využití.

V minulých letech došlo společně se vznikem soukromých lékáren i k zásadním změnám jak ve způsobu objednávání léků, tak u v koncepci skladového hospodářství lékáren. Dnes je již samozřejmostí, že lékárny objednávají zboží denně, v některých případech i několikrát za den. Skladuje se jen nejdůležitější část sortimentu a léky, které jsou požadovány méně často, se objednávají přímo pro konkrétního zákazníka. Většina distributorů a lékáren se tomuto principu rychle přizpůsobila.

Důvod je prostý: V České republice dříve neexistoval jednotný systém číslování přípravků, který by nástup elektronického objednávání technicky podpořil. Při objednávkách je možné pracovat s celou řadou číselníků, každý z nich však má pouze omezenou použitelnost. Kódování přípravků pomocí kódů SÚKL se týká pouze registrovaných přípravků a navíc se jedná pouze o informační kód, označující, že výrobek je povolen k prodeji a užití, není však dostačující pro elektronické obchodování. Limitované možnosti má i kódování hrazených přípravků pomocí číselníku pojišťoven, stejně tak jako dosud rozšířený systém číslování APA. To byl tedy hlavní důvod rozhodnutí AVELu o společném postupu při vytváření zcela nového, jednotného číselníku.

V první fázi bylo využito již existujícího číselníku APA, udržovaného firmou PHOENIX. Pro počáteční období jej přijali všichni členové AVELu a distributoři proto postupně „spárovali“ své číselníky s kódováním APA. Tento krok, byť velmi pracný a náročný na přesnost, důslednost a čas, byl naprosto nevyhnutelný pro nástup nového, mnohem efektivnějšího číselníku PDK. Zatímco APA je prostá číselná řada a přiřazení kódu APA s přípravkem je vlastně nahodilé, u číselníku PDK je využito celosvětově uznávaného systému čárových kódů. Jeho základem je kód EAN 13, používaný v rámci celé Evropy. Tento kód obsahuje informaci o zemi původu, výrobci a přípravku. Kód je nejen číslo, použitelné při modemové objednávce,jeho grafická podoba je umístěna i na obalu každého přípravku. To dává výrobci, distributorovi a v neposlední řadě i lékárníkovi celou řadu možností, jak výrazně zvýšit produktivitu práce, omezit chyby při skladování a výdeji, snížit ztráty způsobené exspirací, snížit pracnost při inventurách a zdokonalit skladovou evidenci.

V uvedené podobě navržený číselník PDK, který je možné využívat již od roku 1999, obsahuje nyní již 173 polí, tzn. informací o přípravku. Některé z nich jsou využitelné především pro distributory, ale s většinou může pracovat především lékárník.Číselník byl akceptován i programátorskými firmami, dodávajícími SW do lékáren a nemocnic. Tyto systémy jsou schopny spolupracovat s číselníkem PDK. Odstraňuje se tak dlouholetá bolest modemových objednávek: nebude nutné párovat sortiment lékárny vůči každému dodavateli jednotlivě. Číselník obsahuje nejen registrované přípravky, ale, a to je velmi důležité, obsahuje veškerá reálně obchodovatelná parafarmaka.Tím se dostává na úroveň číselníků ostatních evropských zemí.

Základním kamenem rozšíření nového číselníku do lékáren je úzká a trvalá spolupráce PharmData se SW firmami, autory lékárenských systémů. V průběhu roku 1999 byly s nejdůležitějšími SW firmami dohodnuty zásady distribuce a údržby číselníku. K nim patří např. systémy známé pod jmény: LOS Maxima, Pentenium, Farmis, Lekis, Mediox, TREMI a jiné. AVEL bude prostřednictvím firmy PharmData, SW firem a současně i odborných útvarů distributorů léčiv v instalaci PDK lékárníkům napomáhat,usnadní jim napárování jejich současného sortimentu na tento jednotný číselník. Vzhledem k tomu, že to je práce velmi náročná,vyžaduje úzkou spolupráci lékárníků s odborníky z distribučních firem.

Obdobná jednání vede Pharmdata s.r.o. se státními orgány: SÚKL, VZP a ÚZIS. Všechny uvedené státní orgány mají zájem na zavedení jednotného číselníku. Žádný nový systém však není možné zavádět bez postupných kroků , proto i stávající číselníky byly „přeinstalovány“ v mnoha navazujících programech. Celá hierarchie datových souborů se reorganizuje postupně, bez překotných změn. Má však jasný cíl: sjednotit v rámci celé ČR kódy výrobků, obchodovaných ve zdravotnictví.

Číselník PDK v uplynulých letech zasáhl nejen do metod práce v lékárnách, ale i zjednodušil řadu povinných výkazů vůči státním orgánům (SÚKL, VZP ..), zprůhlednil statistické údaje a přinesl celou řadu dalších výhod. O konkrétních přínosech PDK pro lékárníky, vzájemném porovnání jednotlivých lékárenských SW, principech využití EAN, nejčastějších chybách při použití modemů, hlavních činnostech firmy PharmData a řadě dalších problémů jsou uživatelé průběžně informováni na seminářích a v odborných publikacích.

Vybrané výhody jednotného číselníku PDK:

 1. jednoznačné kódování výrobků na trhu.
 2. čárový kód ve větě výrobku
 3. všechna důležitá data v jednom souboru (VZP, SÚKL ...)
 4. jednotný kód pro elektronickou komunikaci
 5. informace o velikosti balení
 6. ATC skupina ve větě výrobku
 7. aktuální informace o registraci
 8. léky
  • informace:
  • volný prodej
  • prodej na recept
  • vyhrazená léčiva
 9. veškeré nezbytné údaje pro cenovou kalkulaci a daňový režim podle zákona
 10. odborné texty o výrobcích, obrázky výrobků a certifikáty kvality a původu zboží

Firma Pharmdata garantuje zrcadlení státních "oficiálních" dat, verifikaci údajů přímo výrobci a průběžnou kontrolu dat !

Data číselníku ze dne: 24.5.2024
© PharmData, s.r.o.